Gospodarstwa ekologiczne muszą spełniać wiele wymagań, stawianych przez Unię Europejską i przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby uzyskać certyfikat i móc sprzedawać swoje produkty jako „ekologiczne”.

Warunki utrzymania

W ekologicznej produkcji drobiu i jaj bardzo ważne są prawidłowe warunki utrzymania oraz dobrostan zwierząt. Do czynników znacząco wpływających na dobre samopoczucie i wysoką produkcję ptaków należą; jakość ściółki, obsada, dopasowane karmidła i poidła,  mikroklimat- temperatura, wilgotność, wentylacja, oświetlenie, dostęp do wybiegów oraz ograniczenie stresu i dobre traktowanie zwierząt.

Najlepszą higroskopijnością charakteryzuje się torf, niestety jest ściółką drogą, a dostęp do niej jest ograniczony występowaniem w danym obszarze. Najwięcej gospodarstw korzysta ze słomy zbożowej i wiórów, które cechują się dobrą chłonnością, a wytworzony obornik może być zagospodarowany w uprawach polowych jako doskonały nawóz. W gospodarstwach ekologicznych nie można stosować więcej niż 10-12 ton suchej masy obornika na hektar upraw polowych  ciągu roku.